Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Him Lam

Phường Noong Bua , Điện Biên Phủ, Điện Biên
dbn-tpdienbienphu-thcshimlam@edu.viettel.vn